Interne sider

Boligperm
Du kan logge på https://boligperm.no og søke opp sameie og din seksjon eller bruke følgende:
​Interne sider – Boligperm Sameiet Grønlandshagen
Interne sider – Boligperm Sameiet Grønlandstunet

Viktig om tilganger:
Eiers e-post må være registrert av sameiet i Boligperm.no i forkant for å kunne logge på og dernest få tildeltpassord Eier må selv vurdere å dele ut passord til eventuell leietaker (se brukerveiledning for mer info).

Boligperm inneholder kontaktinfo, mye fag-/sikkerhetsinfo, gjør-det-selv-videoer, huskeliste med månedlige e-postpåminner. Du finner også oppslagstavle, styremøtereferater, årsmøtedokumenter seksjonstegning, seksjonsbegjæring m.v. der. Du kan registrere bestillinger, avvik, spørsmål m.v. som en integrert del av sameiets driftsløsning FDVweb som brukes av vaktmestere, vektere og dritsleder i det daglige.
Se følgende for mer informasjon:
Rull til toppen