Vedtekter

Sameienes vedtekter har sitt utgangspunkt i Lov om eierseksjoner. Er det motstrid mellom
disse vedtektene og eierseksjonsloven, går loven foran.
Endringer i vedtekter må fremmes sameiermøtet og vedtas etter gjeldende regler.

Sameiet Grønlandshagen
Vedtekter Sameiet Grønlandshagen

Sameiet Grønlandstunet
Vedtekter Sameiet Grønlandstunet

Rull til toppen