Ordensregler

Ordensreglene skal sikre et godt og trygt bo- og næringsmiljø hvor ingen tar seg til rette på andres bekostning.
Vektertjenesten håndhever brudd på ordensregler i det daglige – se Kontaktinfo for hvordan du kontakter de.

Seksjonseiere og leietakere bolig og næring plikter å rette seg etter gjeldende regler.
Utleiere er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger nevnte regler.
Beboere er også pliktige til å sørge for at besøkende etterlever ordensreglene.
Næring v/senterledelsen skal avviksrapportere brudd  knyttet til næringsseksjoner.

Styret følger opp regelbrudd m.v.  Regelbrudd kan i ytterste konsekvens medføre pålegg om salg av seksjon.​​.

Sett deg godt inn i sameiets ordensregler nedenfor og huske selv å melde ifra til vektertjenesten:
Sameiet Grønlandstunet
Rull til toppen