Avfallshåndtering

Sameiene har nulltolleranse for forsøpling og hensettinger. I tillegg deltar sameiene i det arbeid kommunen har rundt kildesortering. Hjelp oss med å gjøre det ryddig og pent rundt oss.

Nyttig informasjon:
Kildesorteringsguide
Oslo kommune, renovasjonsetaten

Rull til toppen