Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV er stort og omfattende område hvor lovverk, standarder, verktøy og gode arbeidsproesser erviktige bestanddeler. I det daglige er det felles driftsleder som følger opp og rapporterer tilbake til styrene i det enkelte sameie.
Se følgende presentasjon for å få en liten ide om hvordan sameiene på Grønlands Torg adresserer nevnte:

Presentasjon FDV Grønlands torg

Rull til toppen